อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับ อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก [ 24 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 47
 


 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิรันดร์ หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 34
 


 
นางทัศนีย์ นวะแก้ว รองนายก อบต.วังหิน ออกตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น [ 9 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 52
 
 
         


 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก [ 24 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 53
 


 
เชิญชวนร่วมบริจากโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 61
 


 
ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 34
 
 
         


 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ. ตาก [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 34
 


 
นายก อบต.วังหิน ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 32
 


 
ประชุมเชิงบูรณาการ โครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 33
 
 
         


 
กฐินสามัคคีอำเภอเมืองตาก ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 32
 
<