อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน มอบหมายผู้ประสานงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 6   11 ก.พ. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ข้างทางบริเวณข้างโรงไม้ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน    11 ก.พ. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ข้างทางบริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 3   11 ก.พ. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ   11 ก.พ. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระงับเหตุไฟไหม้ข้างทาง บริเวณหมู่ที่ 2. บ้านไร่   11 ก.พ. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังหินหลังใหม่   11 ก.พ. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 4 ประเภท   1 ก.พ. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระงับเหตุไฟไหม้ข้างทาง บริเวณหมู่ที่10 บ้านประจำรักษ์   1 ก.พ. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนตรีวิทย์ มอบกระเช้าเพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่   31 ม.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมไฟฟ้าสาธารณหมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน และหมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน   29 ม.ค. 2562 13
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35