หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 12.50 ลบ.ม. ชนิดมีกรองในตัว) พร้อมถังพักน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ตามแบบอบต.วังหินกำนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2562 ]โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 12.50 ลบ.ม. ชนิดมีกรองในตัว) พร้อมถังพักน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ตามแบบอบต.วังหินกำนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย [ 20 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวางท่อพีวีซี ระยะทาง 1,916.00 เมตร (ตามแบบแปลนอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2562 ]โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวางท่อพีวีซี ระยะทาง 1,916.00 เมตร (ตามแบบแปลนอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 18 ก.พ. 2562 ]โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิน วางท่อ พีวีซี ระยะทาง 3,913.00 เมตร เพื่อสูบน้ำไปใช้ในกิจการประปาของ อบต.วังหิน (ตามแบบ อบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 18 ก.พ. 2562 ]

  (1)