หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับ อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก [ 24 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 173
 


 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศาลพระพรหม บริเวณที่ทำการ อบต.วังหิน แห่งใหม่ หมู่ที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก [ 14 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
 
         


 
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่6 บ้านน้ำโจน [ 14 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 18
 


 
มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคำขวัญตามโครงการส่งเสริมการลด งด เลิกสูบบุหรี่ [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 26
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 21
 
 
         


 
ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศาลพระพรหม บริเวณที่ทำการ อบต.วังหิน แห่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 33
 


 
จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 19
 


 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 6 บ้านน้ำโจน [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 17
 
 
         


 
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 19
 


 
ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต.วังหิน (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 23
 


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 10 บ้านประจำรักษ์ [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 23
 
 
         


 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 24
 


 
ต้อนรับบริษัทนิ่มซี่เส็งมอบของสนับสนุนอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาส [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 22
 


 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 2 บ้านไร่ [ 5 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
         


 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย [ 5 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 21
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรี และฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบลวังหิน [ 4 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 24
 


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน [ 31 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
         


 
จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก [ 31 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 21
 


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ [ 29 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 30
 


 
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางเข้าอบต.วังหิน [ 27 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 23