หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับ อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก [ 24 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 85
 


 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิรันดร์ หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 101
 


 
นางทัศนีย์ นวะแก้ว รองนายก อบต.วังหิน ออกตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น [ 9 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 106
 
 
         


 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก [ 24 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 98
 


 
เชิญชวนร่วมบริจากโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 102
 


 
ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 69
 
 
         


 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ. ตาก [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 68
 


 
นายก อบต.วังหิน ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 64
 


 
ประชุมเชิงบูรณาการ โครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 74
 
 
         


 
กฐินสามัคคีอำเภอเมืองตาก ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 56
 


 
รับบริจาคขยะอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน จากนาย อนุสรณ์ บุญสา [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 72
 


 
กิจกรรมดีๆ มาอีกแล้ว [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 48
 
 
         


 
อบต. วังหิน ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 54
 


 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 40
 


 
เดือนตุลาคม อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 35
 
 
         


 
อบต.วังหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำช่องดู่ [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 43
 


 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 50
 


 
อบต.วังหิน ร่วมกับเรือนจำกลางตากปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน ณ บริเวณซอยข้างเรือนจำกลางตาก – หนองกระจับ [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 35
 
 
         


 
สำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 10 และหมู่ที่13 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก กรณีเกิดเหตุวาตภัย [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 47
 


 
อบต.วังหิน ดำเนินการพ่นฝอยละอองเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 28
 


 
จัดทำแปลงผักสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง [ 12 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 79
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 22