หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 

      อบต.วังหิน จัดช่องทางสำหรับการร้องเรียนสำหรับการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.วังหิน  อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาในการให้บริการ/ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตำบลวังหินให้ดียิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2561 เวลา 15.40 น. โดย อบต.วังหิน001

ผู้เข้าชม 159 ท่าน