หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมเชิงบุรณาการตามโครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน  
 

วันนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2562)อบต.วังหิน ได้มีการประชุมเชิงบุรณาการตามโครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน เพื่อประชุมชี้แจง ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และประสานงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.วังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 11.10 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 81 ท่าน