อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน และ ม. 8 บ. วังเจ้า    18 มี.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (ที่ทำการ อบต.วังหิน แห่งใหม่)   18 มี.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด.ต. บัญชา ดำนิล นายกอบต.วังหิน เป็นประธานเปิดโครงการความรักสามัคคี    18 มี.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมเชิงบุรณาการตามโครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน   8 มี.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (ที่ทำการ อบต.วังหิน แห่งใหม่) ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่    8 มี.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายนิติธร ยิ้มเกตุ รองนายกอบต.วังหิน (ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดตาก) เข้าร่วมประชุมประชาคม อปพร.    8 มี.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ป่า หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน และหมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน   8 มี.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรู้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง   8 มี.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายนิติธร ยิ้มเกตุ รองนายกอบต.วังหิน (ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดตาก)เข้าร่วมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด   8 มี.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 5 บ. บ้านวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ. ตาก   8 มี.ค. 2562 24
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37