หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย    18 เม.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลวังหิน    17 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   17 เม.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค    17 เม.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   กองช่าง อบต.วังหิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตาก ออกสำรวจพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2    9 เม.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.วังหิน ดำเนินการล้างถังกรองน้ำอุดตันที่ประปาหมู่ที่ 2 บ้านไร่   5 เม.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค   5 เม.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค   1 เม.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน และ ม. 8 บ. วังเจ้า    18 มี.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (ที่ทำการ อบต.วังหิน แห่งใหม่)   18 มี.ค. 2562 19
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38